Οι καινοτόμες λύσεις μας, βελτιώνουν την αλληλεπίδραση με χρήστη!

Έρευνα Αγοράς Concept Design Μοντελοποίηση 3D

Έρευνα Αγοράς

Η διαδικασία σχεδιασμού ξεκινά με την έρευνα αγοράς η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον πελάτη. Με το τρόπο αυτό, εντοπίζεται η ανάγκη για την ύπαρξη νέου προϊόντος. Καθορίζονται τα γενικά χαρακτηριστικά και οι βασικές προδιαγραφές του υπό ανάπτυξη προϊόντος και περιγράφονται σε ένα σαφές project brief. Αυτό γίνεται με:

την έρευνα για την ύπαρξη trends στην αγορά,
με brainstorming,
με ερωτηματολόγιο που τίθεται στους εργαζομένους της εταιρίας,
με την αξιολόγηση ανταγωνιστικών προϊόντων ή
με πληροφορίες από τα τμήματα πωλήσεων και marketing.

Concept Design

Ξεκινά η παραγωγή ιδεών ώστε το προϊόν που περιγράφεται στο project brief να γίνει από μια ιδέα, πραγματικότητα. Αυτό γίνεται με μοντελοποιημένα προσχέδια, ο αριθμός των οποίων μπορεί να φτάνει τα 6, αναλόγως τη πολυπλοκότητα. Οι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη κατά τη δημιουργία των concept designs είναι οι κυρίως οι εξής:

Ο UX και UI σχεδιασμός με αισθητική και καινοτομία.
Οι νέες τεχνικές λύσεις.
Ο δομικός σχεδιασμός με την επιλογή υλικών.
Η εργονομία, η χρηστικότητα και ίσως η εταιρική ταυτότητα.
Το φινίρισμα των επιφανειών και η επιλογή χρωμάτων.
Η συσκευασία.

Μοντελοποίηση 3D

Αφού γίνει προεπιλογή των σχεδίων, αυτά μοντελοποιούνται πλέον σε Solidworks λύνοντας έτσι όλα τα σχεδιαστικά και κατασκευαστικά προβλήματα που προκύπτουν, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως:

H ευκολία στη κατασκευή καλουπιών

Ο κύκλος παραγωγής

H συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των εξαρτημάτων

Η μηχανική αντοχή τους

INSTANT QUOTE

επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ρωτήστε μας περισσότερες πληροφορίες