Αυξάνουμε την παραγωγική σας ευελιξία παρέχοντας πρωτόγνωρη ανάπτυξη!

Μήτρες / Καλούπια Μαζική Παραγωγή Ποιοτικός Έλεγχος

Μήτρες / Καλούπια

Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό και την κατασκευή μητρών/καλουπιών για τα προϊόντα που έχουμε σχεδιάσει και όχι μόνο. Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια ζωής του νέου προϊόντος και των καλουπιών που το αποτελούν. Ο σχεδιασμός των μητρών και η κατασκευή τους πραγματοποιείται στους συνεργάτες μας στην Ελλάδα ή στην Κίνα, επιλογή που είναι αποκλειστικά του πελάτη.

Καλούπια Injection

Καλούπια Φυσητά

Χυτόπρεσσας

Κοπτικά / Διαμορφωτικά

Μαζική Παραγωγή

Η μαζική παραγωγή των πλαστικών ή μεταλικών τμημάτων που αποτελούν το νέο προϊόν, υπάρχει η δυνατότητα να γίνει είτε στην Ελλάδα, είτε στην Κίνα. Η απόφαση αυτή, εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, και συνήθως κάποια από αυτές μας καθορίζει και την τελική απόφαση. Για παράδειγμα, ένα επιχρωμιωμένο ή επιχρυσωμένο αντικείμενο μπορεί να υποβληθεί σε αυτή τη διαδικασία μόνο στην Κίνα, ενώ ένα μεγάλο αντικείμενο σε μεγάλες ποσότητες επιβάλλεται να παραχθεί στην Ελλάδα. Οι παράμετροι που λαμβάνουμε υπόψη μας για αυτή την απόφαση είναι συνήθως:

Oι διαστάσεις του προϊόντος

Tο βάρος του

Oι ποσότητες παραγωγής

Τα απαιτούμενα υλικά παραγωγής

Το τελικό φινίρισμα της επιφάνειας

Τα μεταφορικά

Το κόστος

Ποιοτικός Έλεγχος

Με τη διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου, εξετάζουμε την ποιότητα όχι μόνο του τελικού προϊόντος αλλά και την ποιότητα όλων των παραγόντων που εμπλέκονται στη διαδικασία, από τον σχεδιασμό ως τη παραγωγή.

Ο στόχος μας πάντα, είναι, όχι μόνο η διατήρηση της ποιότητας αλλά και η διαρκής βελτίωση της.

Αυτό περιλαμβάνει συνεχείς δοκιμές με στόχο την εξακρίβωση οτι πληρούνται οι προδιαγραφές και συνεχείς δοκιμές του τελικού προϊόντος.

INSTANT QUOTE

επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ρωτήστε μας περισσότερες πληροφορίες