Smart Air Mini Dispenser

Smart Air Mini Dispenser

ΠΕΛΑΤΗΣ: SPRING AIR

SPRING AIR

Η Smart Air Mini Dispenser είναι μια ψηφιακή συσκευή με επαναστατικό design υψηλής αισθητικής που μπορεί να αρωματίσει κάθε είδους επαγγελματικό χώρο. Μικρή, κομψή και πολύ ανθεκτική με τεράστιες δυνατότητες αρωματισμού του χώρου. Η έξυπνη λειτουργία της την έχει εδραιώσει στη διεθνή αγορά. Η έξυπνη λειτουργία της, χάρη στο υψηλής τεχνολογίας PCB, επιτρέπει εύκολα να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας παρέχοντας και τη δυνατότητα 22 προεπιλεγμένων προγραμμάτων "έτοιμα προς χρήση". Η συσκευή αυτή σχεδιάστηκε με προσοχή στην κάθε λεπτομέρεια ώστε να πληρεί  τις αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές της Spring Air.

Η Solid Engineering, ανέλαβε να αναπτύξει συσκευή με αυτές τις προδιαγραφές για τη Spring Air. Μια σειρά από εντυπωσιακά concept designs παρουσιάστηκαν στα αρμόδια τμήματα της εταιρίας, και μετά την αξιολόγηση τους και την επιλογή του τελικού σχεδίου ξεκίνησε η μοντελοποίηση 3D λαμβάνοντας υπόψη και τα υπόλοιπα εξαρτήματα που θα έπρεπε να σχεδιαστούν από την αρχή όπως το PCB ή να αγοραστούν από το εμπόριο, όπως οι μπαταρίες. Ο σχεδιασμός της πλακέτας PCB  ξεκίνησε ταυτόχρονα με στόχο την επίτευξη του ελάχιστου μεγέθους της συσκευής, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, η πίεση που απαιτείται από το spray ψεκασμού, η ευκολία στη συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση και η συντήρησή της.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Concept Design

Μοντελοποίηση 3D

Σχεδιασμός Πλακέτας PCB

Ανάπτυξη Λογισμικού (Firmware)

Μαζική Παραγωγή Πλακέτας PCB

Λειτουργικά Πρωτότυπα

Μήτρες / Καλούπια

Μαζική Παραγωγή

Ποιοτικός Έλεγχος

Η κατασκευή λειτουργικού πρωτοτύπου ήταν απαραίτητη σε αυτό το στάδιο, ώστε να γίνει η συναρμολόγηση, οι δοκιμές και η αξιολόγηση της πρωτότυπης συσκευής. Τα πλαστικά εξαρτήματα κατασκευαστήκαν σε εκτυπωτή 3D υψηλής ακρίβειας ώστε να πετύχουμε διαστασιολογική ακρίβεια, τα μεταλλικά εξαρτήματα κατασκευάστηκαν από λαμαρίνα με κοπή Laser, κι ένα πρωτότυπο δείγμα πλακέτας PCB κατασκευάστηκε ώστε να επιτρέψει τη λειτουργία της συσκευής σε πραγματικές συνθήκες. Η απαραίτητη ανάπτυξη λογισμικού / υλικού και μηχανολογικού σχεδιασμού ολοκληρώθηκε επιλέγοντας με αυστηρά κριτήρια όλα τα εξαρτήματα που αποτελούν το PCB όπως είναι για παράδειγμα ο μικροεπεξεργαστής, λαμβάνοντας υπόψη κόστος, αξιοπιστία, διαθεσιμότητα.


Οι εξαντλητικές δοκιμές του λειτουργικού πρωτοτύπου καθόρισαν τις τελικές προδιαγραφές της συσκευής πριν το τελικό στάδιο, αυτό της κατασκευής μητρών. Οι διαστάσεις και η επιλογή των υλικών της συσκευής οριστικοποιήθηκαν, ταυτόχρονα με τις τελικές διαστάσεις, τα διαθέσιμα προγράμματα και τα υλικά της ηλεκτρονικής πλακέτας PCB, οπότε και ξεκίνησε η κατασκευή μητρών / καλουπιών. Καλούπια injection και blow για τα πλαστικά μέρη της συσκευής, κοπτικά για τα μεταλλικά της εξαρτήματα, καθώς και καλούπια για την κατασκευή της πλακέτας PCB ήταν απαραίτητα για να γίνει αυτή η συσκευή πραγματικότητα. Ο τύπος του ατσαλιού για τα καλούπια, επιλέχθηκε με μεγάλη προσοχή υπολογίζοντας διάρκεια ζωής του προϊόντος, παραγωγικότητα και κόστος 

INSTANT QUOTE

επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ρωτήστε μας περισσότερες πληροφορίες